Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

bzdzil
20:08
bzdzil
20:02

January 30 2020

bzdzil
10:48
1623 b553 400
Reposted fromBabson Babson viaperesekere peresekere

January 20 2020

bzdzil
11:40
Człowiek powinien pomieszkać sam, choć przez kilka miesięcy w swoim życiu. Bez rodziców i partnera. Ewentualnie z jakimś współlokatorem, ale na pewno sam w tym znaczeniu, że bez kogoś, kto będzie się o niego troszczyć. To niesamowita lekcja odpowiedzialności, dorosłości i samodzielności. A to przydatne umiejętności.
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88

January 16 2020

bzdzil
18:13

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

December 15 2019

bzdzil
11:37
Reposted fromweightless weightless viaSidhe Sidhe

December 06 2019

bzdzil
18:50
1491 10b8 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson

November 25 2019

bzdzil
15:08
0624 138e 400
Reposted fromcontigo contigo viaBabson Babson

October 29 2019

bzdzil
20:11
2906 a393 400
Reposted fromnyaako nyaako viamartinif16 martinif16

October 20 2019

bzdzil
11:36
5243 f73c 400
Reposted byk42hashjpingus

October 11 2019

bzdzil
11:15
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.

October 06 2019

bzdzil
20:20
6290 e073 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viatyhr tyhr

September 12 2019

bzdzil
22:36

August 21 2019

bzdzil
20:35
3632 dbce 400
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viasmaller smaller

August 05 2019

bzdzil
19:43
8101 3484 400
Reposted fromloveproof loveproof viasmaller smaller

July 07 2019

bzdzil
20:20
1929 d88e 400
Reposted fromHypothermia Hypothermia viachangecolour changecolour

June 25 2019

20:12
5909 a3ec 400
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamartinif16 martinif16

June 09 2019

bzdzil
14:28
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

May 15 2019

bzdzil
19:27
4432 643b 400
Reposted fromkyte kyte viaTheEvexe TheEvexe

May 11 2019

bzdzil
09:26
9082 b8b1 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBabson Babson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl