Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

bzdzil
19:27
4432 643b 400
Reposted fromkyte kyte viaTheEvexe TheEvexe

May 11 2019

bzdzil
09:26
9082 b8b1 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBabson Babson

February 27 2019

bzdzil
10:42
3841 8fa8 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaBabson Babson

February 26 2019

bzdzil
13:20
7247 f6dd 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viasmaller smaller

October 14 2018

bzdzil
08:11
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.

October 02 2018

bzdzil
22:10
1888 94b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
bzdzil
22:05

October 01 2018

bzdzil
06:28
3753 3dcf 400
Reposted fromkarahippie karahippie viawithoutworry withoutworry
06:23
4650 9010 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viael-kaktus el-kaktus

September 17 2018

bzdzil
20:06
4014 41ba 400
Reposted from1985 1985 viasmaller smaller

July 07 2018

bzdzil
10:20

June 06 2018

bzdzil
20:56
6296 b2ad 400
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

May 05 2018

bzdzil
23:10
bzdzil
23:06
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaazalia azalia

April 22 2018

bzdzil
21:09
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viasmaller smaller
bzdzil
20:44

March 11 2018

bzdzil
20:03
3787 39ed 400
Reposted fromadaamanth adaamanth viaojtam ojtam

January 23 2018

bzdzil
20:43
Reposted fromavooid avooid viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

January 01 2018

bzdzil
18:44
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viairbjarbirb irbjarbirb

December 03 2017

bzdzil
19:26
Już nie będzie pierwszych randek. Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem. Nie będziesz już na studiach. Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady. Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu. Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach. Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka. Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl