Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

02:41
8909 01db 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

June 28 2017

bzdzil
15:50
Jest tyle miłości w twym sercu, Mała,
że późny listopad w lipiec byś zamieniała.
— SDM, Jesteś
Reposted fromdys dys viamartinif16 martinif16

June 21 2017

bzdzil
16:30
bzdzil
16:17
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaks aks

June 15 2017

19:10

June 06 2017

19:45

May 29 2017

bzdzil
10:19
4596 4caf 400
Reposted fromkyte kyte viasmaller smaller

May 17 2017

bzdzil
21:55
7710 f345 400
czemu na mnie padło?
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

May 15 2017

bzdzil
08:11
9399 7e27 400
Reposted fromnivea nivea viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

April 20 2017

bzdzil
19:28
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 17 2017

19:33
1621 ea64 400
Reposted fromshitsuri shitsuri viaeternaljourney eternaljourney
bzdzil
19:23
4949 4286 400
Reposted frommental-cat mental-cat viamartinif16 martinif16

April 06 2017

18:31
6290 06cf 400
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viatwice twice
bzdzil
18:30
0231 bf76 400
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice

March 21 2017

bzdzil
22:42
bzdzil
22:37
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaehh ehh

March 12 2017

bzdzil
23:08
8793 8515 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretaliate retaliate

March 02 2017

bzdzil
22:42

July 10 2015

bzdzil
15:16
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna

July 09 2015

bzdzil
09:36
6395 2c9d 400
Reposted fromfelicka felicka viaterriblelove terriblelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl