Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

21:28
8111 efa0 400
Reposted fromsofincha sofincha viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

September 25 2017

bzdzil
07:50
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasmaller smaller

September 23 2017

11:13
7751 5aed 400
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

August 25 2017

bzdzil
04:27

August 15 2017

03:17
0315 660d 400
Reposted fromruthieful ruthieful

August 08 2017

23:29
0104 8442 400

tattooingisanart:

haeyum.o_o

August 03 2017

bzdzil
09:07
3718 d0be 400
Reposted from1923 1923 viadusz dusz

July 17 2017

02:41
8909 01db 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

June 28 2017

bzdzil
15:50
Jest tyle miłości w twym sercu, Mała,
że późny listopad w lipiec byś zamieniała.
— SDM, Jesteś
Reposted fromdys dys viamartinif16 martinif16

June 21 2017

bzdzil
16:30
bzdzil
16:17
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaksamitt aksamitt

June 15 2017

19:10

June 06 2017

19:45

May 29 2017

bzdzil
10:19
4596 4caf 400
Reposted fromkyte kyte viasmaller smaller

May 17 2017

bzdzil
21:55
7710 f345 400
czemu na mnie padło?
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

May 15 2017

bzdzil
08:11
9399 7e27 400
Reposted fromnivea nivea viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

April 20 2017

bzdzil
19:28
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 17 2017

19:33
1621 ea64 400
Reposted fromshitsuri shitsuri viaeternaljourney eternaljourney
bzdzil
19:23
4949 4286 400
Reposted frommental-cat mental-cat viamartinif16 martinif16

April 06 2017

18:31
6290 06cf 400
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl